Работата на един адвокат

Хората, придобили необходимата квалификация, за да дават правни съвети, да ни представляват в съда и да защитават правата ни в спорни ситуации, наричат себе си адвокати. Като част от услугите, които предлагат, много често влизат още и представителство при трудови спорове, съкращения или уволнение. Ако търсите своето обезщетение в следствие на трудова злополука, също можете да наемете адвокат.

В сферата на наказателното право, адвокатите могат да ни окажат помощ, ако срещу нас е повдигнато обвинение за извършено престъпление,  а също така и когато искаме да сключим споразумение за приключване на делото.

Благодарение на опита си адвокатите са способни да защитят своите клиенти и да приключат възложеното им дело по най-подходящия за тях начин. Самото естество на тяхната работа се състои в това да прилагат на практика наученото от дебелите книги, да защитават хората, да търсят правдата в даден процес, да се уповават на доказателства и факти и да търсят правно решение на възложения казус.

Често се бъркат професиите юрист и адвокат. По темата има много изписано в интернет, но като цяло не всеки юрист е и адвокат. Юристи са също така и прокурорите и съдиите. За да започне един адвокат да упражнява своята дейност, е необходимо той да бъде вписан в някоя от адвокатските колегии.

Ако имате нужда от изготвяне на договори, нотариални актове, пълномощни и удостоверения, както и ако искате да учредите и  регистрирате дружество с нестопанска цел, отново бихте могли да използвате услугите на адвокат.

У нас адвокатите практикуват или в наказателното или в гражданското право, но не са редки случаите на такива, които работят в широк спектър от правото. Обикновено финансовата страна е водеща в един правен конфликт и, когато се касае за вещно или търговско представляване, клиентите са платежоспособни и материалния интерес е повече от  привлекателен.

Освен всичко изброено, адвокатите в България поемат и дела, породени от семейни скандали, разводи, граждански дела, както и така модерните в последно време дела, свързани с интелектуалната собственост.

You May Also Like

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори