Изплащане на болнични: Какво трябва да знаем за 2024

Изплащането на болнични обезщетения е важен аспект от социалната сигурност, който предоставя финансова подкрепа на служителите в периодите, когато те не са в състояние да работят поради болест.

С цел да се подобри, системата за изплащане на болнични обезщетения обикновено претърпява периодични промени и актуализации, които, обаче, първоначално могат да създадат известни затруднения на служители и работодатели.

Изплащане на болнични: Какво трябва да знаем за 2024 г.

Болничните обезщетения се изплащат на служителите, които временно не могат да изпълняват служебните си задължения поради здравословни причини.

От 2024 година първите два дни от болничния се заплащат от работодателя, като обезщетението е в размер на 70% от среднодневното брутно трудово възнаграждение на служителя.

От третия ден нататък болничните се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ) и размерът на обезщетението е 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение.

Болничните могат да се изплащат за максимум 180 дни в рамките на една календарна година. При по-дългосрочни заболявания, специална комисия може да удължи този срок.

Други нововъведения за 2024 г.

От 2024 г. в системата за изплащане на болнични в България се въвеждат няколко важни промени и нововъведения, които целят да подобрят процеса и да осигурят по-добро обслужване на гражданите:

1-во: Електронни болнични листове

Всички болнични листове вече ще бъдат издавани и обработвани електронно чрез системата на НОИ (разгледайте повече на Contract.bg). Това нововъведение ще намали административната тежест както за работодателите, така и за служителите, и ще ускори процеса на обработка и изплащане на обезщетенията;

2-ро: Дигитален достъп до информация

Гражданите ще имат достъп до своята информация за болничните чрез електронен профил в системата на НОИ.

Това ще им позволи да следят статуса на своите болнични и да получават уведомления за всякакви промени или нужда от допълнителни документи;

3-то: Улеснен процес за работодателите

Работодателите ще могат да подават необходимите документи за болнични обезщетения на своите служители електронно. Това ще намали времето за обработка и ще улесни комуникацията с НОИ.

Какво трябва да знаят служителите

Служителите, които желаят да се възползват от болнични обезщетения, трябва да бъдат наясно със следните важни аспекти:

1-во: Изисквания за осигурителен стаж

За да има право на болнични обезщетения, служителят трябва да има натрупан осигурителен стаж от поне шест месеца;

2-ро: Подаване на заявление

След получаване на болничен лист от лекуващия лекар, служителят трябва да информира работодателя си и да предаде болничния лист за електронна обработка;

3-то: Контрол и одобрение

НОИ има право да извършва проверки и да изисква допълнителна информация или документи, ако има съмнения относно достоверността на болничния лист или състоянието на служителя.

You May Also Like

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори